Studii

Rezerva de proteină și posibilități de îmbunătățire în coloniile de albine

     

Proiectul FITONOS – Obţinerea unui fitopreparat antinosema pentru reducerea incidenţei mortalităţii coloniilor de albine

· Număr înregistrare proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2018-0864
· Număr contract de finanţare: 149CI/2018
· Contractor Beneficiar: CIRAST SRL
· Contractor Furnizor de Servicii: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM

· Finanţat de către: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

– Program 2 – Creşterea competititvităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare,
– Subprogram 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare
– Cecuri de inovare
· Valoarea totală a contractului: 50.000 lei

Din care pe surse de finanţare:
· Sursa 1 – de la bugetul de stat: 45.000 lei
· Sursa 2 – din alte surse atrase (cofinanţare): 5.000 lei
· Durata implementării:  04.07.2018 – 31.12.2018

REZUMAT ŞI LIVRABILE

DESCĂRCAŢI FIŞA PROIECTULUI