PROGRAMUL DE FIDELIZARE CARDUL “APICULTORUL EUROPEAN”

 

Capitolul 1. Organizatorul si regulamentul oficial al programului cardul “Apicultorul European”

Acest program de fidelizare este organizat si desfasurat de SC CIRAST SRL, cu sediul în Sat Golestii de Sus, Comuna Cotesti, Vrancea, România. Participantii la acest program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos. Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la program pentru consultare, în toate magazinele participante la proiect. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca modificarile sa intre în vigoare numai dupa anuntarea si prezentarea în mod public a acestor modificari. Programul se va desfasura conform prevederilor din prezentul Regulament Oficial.

 

Capitolul 2. Zona de desfasurare a programului:

Programul de fidelizare este organizat si se desfasoara pe întreg teritoriul României în Magazinele Partenere la program.

 

Capitolul 3. Durata programului:

Programul de fidelizare intra în vigoare la 04.05.2015 si are o durata nedeterminata.

Furnizorul are dreptul sa hotarasca în orice moment încetarea programului.

 

Capitolul 4. Obiectivul programului: Acordarea punctelor de fidelitate (valoarea acestora în bani) pe cardurile posesorilor

Obiectivul programului constă în vânzarea produselor participante la proiect și acumularea punctelor de fidelitate, dar și valoarea acestora în bani pe cardurile apicultorilor prin intermediul Magazinelor Partenere –Utilizatori ai softului „ Apicultorul European”.

 

Capitolul 5. Conditii de participare:

Orice persoana fizica, cu domiciliul stabil în România si cu vârsta de cel putin 14 ani, poate fi membru al programului de fidelizare. Exceptie fac angajatii CIRAST si angajatii magazinelor partenere distribuitorii/utilizatorii. Oricine cumpara articole din magazinele partenere neconditionat de vreo prima achizitie poate intra în programul de fidelizare “Apicultorul European”. La programul de fidelizare se poate participa numai prin completarea si semnarea formularului de adeziune o singura data, pe care cumparatorul îl va primi în magazin. Participantul este obligat sa completeze integral formularul de adeziune, cu date reale si citet. Formularul de adeziune în program se completeaza si se preda catre personalul din magazine, cumparatorul primind un card de fidelizare pe loc. Cardul devine activ la emiterea acestuia. Formularele nesemnate sau continând date incomplete sunt considerate invalide si nu permit obtinerea cardului.

Prin înscrierea în program, participantii declara ca sunt de acord cu regulamentul acestuia si ca datele lor personale (inclusiv adresa) sa fie prelucrate, sa intre în baza de date a proiectului si sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (fax, posta, email, SMS etc.) din partea Furnizorului. SC CIRAST SRL se obliga sa le respecte acestora drepturile prevazute de legea 677/2001 si va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenta si pentru a realiza rapoarte statistice. Datele personale furnizate nu vor fi difuzate catre terti. La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata la sediul central, SC CIRAST SRL se obliga:

– sa rectifice, actualizeze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

– sa înceteze prelucrarea datelor personale a solicitantului.

 

Capitolul 6. Mecanismul programului:

Orice detinator de card beneficiaza pe loc pentru cumparaturile efectuate dupa intrarea în vigoare a cardului de un numar de puncte de fidelitate (valoarea acestora in bani). Cumparatorul trebuie sa prezinte cardul spre scanare înainte de emiterea bonului fiscal. Detinatorul cardului de fidelitate are dreptul sa participe la campaniile promotionale organizate pentru acestia si pot beneficia de oferte/reduceri speciale. Punctele de fidelitate nu poate fi acordat în lipsa prezentarii cardului.

 

Capitolul 7. Cardul de fidelizare “Apicultorul European”:

La baza programului de fidelizare se afla cardul de fidelizare “Apicultorul European”, destinat tuturor clientilor.
Fiecare participant are dreptul la un singur card. Falsificarea oricarui card se pedepseste conform legilor în vigoare. SC CIRAST SRL îsi rezerva dreptul de a dezactiva orice card de fidelizare “Apicultorul European”.

 

Capitolul 8. Folosirea cardului de fidelizare “Apicultorul European”:

Pentru a beneficia de punctele de fidelitate, clientul va trebui sa anunte de la început ca este posesor de card de fidelizare “Apicultorul European”. Accesul la punctele de fidelitate este posibil doar in cadrul magazinului unde a fost emis cardul “Apicultorul European” participant la program.

 

Capitolul 9. Cardurile deteriorate, pierdute sau furate:

Daca un card “Apicultorul European” s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, acest lucru trebuie anuntat la magazinul in care a fost emis si se va complete anexa nr. 4, in care se va solicita emiterea si repunerea punctelor pe noul card aferent. Odata cu înstiintarea se vor comunica numele clientului, numele distribuitorului si celelalte date de identificare ale posesorului de card. Participantul care îsi pierde cardul sau îi este furat, are dreptul la un nou card care poate fi obtinut in termen de 30 de zile de la data semnarii cererii.

 

Capitolul 10. Functionarea serviciului de relatii cu clientii:

Posesorii de card pot obtine informatii referitoare la functionarea programului de fidelizare si folosirea cardului apelând la numarul de telefon +40 237-252.240 / 0736-617.125, nr cu tarife normale. Tot la acest numar, titularul cardului va anunta fara întârziere orice schimbare a informatiilor personale, inclusiv modificarile de adresa si, de asemenea, va anunta pierderea, furtul sau deteriorarea cardului de fidelizare. În scopul protejarii datelor personale ale participantilor la programul de fidelizare, sediul central va solicita anumite informatii pentru a stabili identitatea clientului.

 

Capitolul 11. Protectia datelor personale:

Prin semnarea formularului de înscriere, participantul este de acord ca datele sale completate în formularul de înscriere sa intre în baza de date a proiectului “Apicultorul European”, înregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub numarul. Participantul îsi exprima acordul ca informatiile completate în talon sa fie folosite de în scopuri statistice si pentru actiuni de marketing direct si sa primeasca materiale informative. Participantul are drept de acces, interventie si opozitie asupra datelor personale comunicate, conform legii 677/2001. Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricarui participant la programul în toate magazinele partenere si pe pagina de Facebook facebook.com/Cirast.

Pentru informatii suplimentare se poate vizita site-ul www.cirast.com Prin participarea la acest program, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

page-footer (Albinelor le place Dulcofruct)